Stichting de Groeierij is opgericht met als missie:

“Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding in een agrarische omgeving voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt”.

Iedereen die zinvol wil participeren in onze samenleving, moet daartoe de gelegenheid krijgen. De Groeierij biedt een werkplek, waar een ieder zijn/haar mogelijkheden kan ontwikkelen.

De maatschappij verandert en eist steeds meer van de mensen. Mensen met een (arbeids)beperking worden hierdoor gemakkelijk buitengesloten, omdat zij niet aan de eisen van de arbeidsmarkt kunnen voldoen. Door een aanbod van werkplekken te creëren om naar vermogen te werken, wil de Groeierij inspelen op de veranderende samenleving en een passende werkplek bieden voor diegenen die niet in staat zijn aan de huidige eisen van de arbeidsmarkt te voldoen, maar wel graag willen werken.